Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Một phần lớn các doanh nghiệp thường chú trọng đến bảo hiểm về tài sản và thiếu quan tâm đầy đủ đến tổn thất về gián đoạn kinh doanh sau khi tài sản bị hư hỏng, hoặc có quan tâm nhưng không biết có loại hình bảo hiểm cho rủi ro này. Một số doanh nghiệp lại cho rằng việc bảo hiểm không hiệu quả vì việc giải quyết bồi thường rất phức tạp.

Thử hình dung một nhà máy với toàn bộ máy móc thiết bi dây chuyền sản xuất được bố trí trong một  xưởng sản xuất duy nhất (thậm chí văn phòng nhà máy cũng được bố trí trong một phần của nhà xưởng này) và khi hỏa hoạn xảy ra sẽ gây phá hủy phần lớn hoặc hoàn toàn tòa nhà cùng với các thiết bị, hàng hóa bên trong. Khi đó công việc khắc phục để khôi phục lại kinh doanh như trước khi sự cố xẩy ra có thể bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

 • Chờ cơ quan chức năng giải phóng hiện trường (công an phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân cháy)
 • Các bên kiểm đếm số lượng tổn thất
 • Dọn dẹp hiện trường
 • Đánh giá kết cấu và phương án khắc phục
 • Đầu thầu phương án khắc phục
 • Xin lại giấy phép xây dựng
 • Bồ sung phương án khắc phục theo yêu cầu mới của luật
 • Tiến hành xậy dựng và nghiệm thu
 • Mua và lắp đặt máy móc thiệt bị
 • Mua nguyên vật liệu và hoạt động
 • Khôi phục lại thị trường khách hàng

Như vậy, các doanh nghiệp có thể xem xét sẽ mất bao nhiêu thời gian để khôi phục lại kết quả kinh doanh và cụ thể là doanh thu như trước khi tổn thất ra và tổn thất xảy ra và tổn thất về lợi nhuận và chi phí trong thời gian này là bao nhiêu.

Với vai trò là tư vấn bảo hiểm, chúng tôi phối hợp với các doanh nghiệp để phân tích thông tin về hoạt động sản xuất và kinh doanh để đưa ra những phương án hạn chế thiệt hại nhất nếu tổn thất xảy ra và thiết kế chương trình bảo hiểm có được phạm vi bảo hiểm rộng nhất có thể cho khách hàng.