Lĩnh vực công nghệ và thông tin

Không ai còn nghi ngờ rằng, hiện nay là thời đại của công nghệ và thông tin. Công nghệ và công nghệ thông tin được ứng dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý và trong mọi hoạt động đời sống của xã hội.

Với sự tăng nhanh của công nghệ các rủi ro cũng tăng và có nhiểu thách thức (rủi ro mới, khó kiểm soát, mức độ ảnh hưởng lớn, khắc phục tốn kém). Các rủi ro có thể gây ra đối với phần cứng, phần mềm, vật liệu, quản lý, hoạt động, gián đoạn đường truyền và tấn công mạng.

Chúng tôi kết hợp kinh nghiệm trong nước và nước ngoài trong việc đánh giá rủi ro của doanh nghiệp, sự dụng năng lực bảo của các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình bảo hiểm chuyển giao rủi ro với phạm vi bảo hiểm cao nhất và tiết kiệm chi phí.