Bảo hiểm tài sản

Khi nói đến bảo hiểm tài sản, các doanh nghiệp hay nghĩ đến các rủi ro trực tiếp đối với đối tượng tài sản  như cháy nổ, thiên tai, va đập, trộm cắp, hư hỏng máy  móc thiết bị. Trong thực tế quản lý tài sản cần quan tâm đến các khía cạnh và rủi ro liên quan khác, ví dụ như rủi ro gián đoạn kinh doanh do tài sản bị tổn thất, mất mát tài sản do nhân viên, mạng bị tấn công dẫn việc hệ thống tê liệt làm ngừng trệ sản xuất hoặc kinh doanh.

Chính chính vì vậy các rủi ro về tài sản và liên quan đến tài sản cần phải được đánh giá và thể hiện trong chương trình quản lý rủi ro của doanh nghiệp. chương trình này không những bao gồm các vấn đề liên quan đến vận hành, bảo trì, an toàn, môi trường, mà cần phải bao gồm các kế hoạch dự phòng như phương án khẩn cấp, kiểm soát truyền thông, phương án phục hồi kinh doanh.

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ làm việc với các bộ phận liên quan của khách hàng doanh nghiệp để nắm rõ hoạt động và rủi ro thực tế để thiết lập chương trình bảo hiểm gắn kết với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, ngăn ngừa, giảm nhẹ và chuyển rủi ro phù hợp để đảm bảo tài sản và tài chính doanh nghiệp được bảo vệ tốt nhất khi xảy tổn thất ra với chi phí phù hợp.