Hàng không

Theo các phân tích trong thời gian gần đây thì khuynh hướng rủi ro và thách thức đối với ngành hàng không bao gồm sự thiếu các phi công, sự quá phụ thuộc vào hệ thống bay tự động, các rủi ro tại trường đào tạo phi công, sự mệt mỏi của các phi công, nhiều hơn tác động khí động học trên đường bay, sự đe dọa của các vật thể bay khác như drones, chim, tia laze, rủi ro mạng, tai nạn và các sự cố mặt đất.

Rủi ro tăng sẽ làm cho các vụ tổn thất tăng lên và chi phí bảo hiểm chi trả cũng tăng do việc khắc phục các tổn thất liên quan đến công nghệ ngày càng cao, chi phí cho các sự cố mặt đất cũng gia tăng, cùng với những khiếu kiện trách nhiệm pháp lý ngày càng phổ biến và chi phí lớn.

Lĩnh vực bảo hiểm hàng không thường yêu cầu kỹ năng cao hơn trong việc sắp xếp chương trình bảo hiểm. Với sự kết hợp cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực hàng không của đối tác chiến lược toàn cầu, chúng tôi đủ khả năng hỗ trợ các hãng hàng không trong việc quản lý và hạn chế và chuyển giao rủi ro thông qua các chương trình bảo hiểm và bố trí tái bảo hiểm.