Dịch vụ khách sạn, resort và giải trí

Cùng với sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, nhu cầu cho dịch vụ  khách sạn, resort và giải trí cũng tăng theo. Cá nhân và các công ty bỏ ra chi phí hơn cho du lịch, kỳ nghỉ dưỡng và các chuyến công tác. Việc tăng các hoạt động này sẽ làm tăng các rủi ro cho hoạt động của dịch vụ. Ngoài các rủi ro  truyền thống (thiên tai, hỏa hoạn, hư hỏng máy móc thiết bị,…) trong thời gian gần đây, các chuyên gia phân tích đã đưa ra khuynh hướng các rủi ro gia tăng như:

  • Rò rỉ bảo mật thông tin do rủi ro an ninh mạng.
  • Các vụ khiếu kiện từ khách làm cho chi phí kiện tụng gia tăng, anh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến lợi nhuận kinh doanh.
  • Nhu cầu gia tăng đối với nhân viện trong lĩnh vực dịch vụ (nhân sự chủ chốt chuyển sang các công ty đối thủ) không chỉ làm tăng chi phí tuyển dụng mà còn làm giảm chất lượng dịch vụ và tăng rủi ro (khiếu nại của khách, mất cắp nội bộ…)
  • Vi phạm bản quyền, lợi dụng thương hiệu

Chúng tôi chia sẻ với các doanh nghiệp về kinh nghiệm quản lý rủi ro, xây dựng chương trình bảo hiểm hiệu với sự bảo vệ cao nhất  và các vấn đề liên quan đến giải quyết bồi thường sao cho nhanh chóng, hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến tính chất dịch vụ và thương hiệu – yếu tố quan trọng của ngành dịch vụ.