Xây dựng, Cơ sở hạ tầng và Kinh doanh bất động sản

Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về xây dựng hiện nay, các công trình có thể là căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà máy, kho hàng, cầu và đường, đường hầm và các công trình ngầm, giàn khoan dầu và hệ thống ống dẫn, và rủi ro có thể là các sự cố xẩy ra mà gây hư hỏng tới vật chất công trình hoặc gây tổn hại tới sức khỏe và tài sản của các bên dẫn đến khiếu nại theo trình tự pháp lý.

Thông qua tìm hiểu rõ thông tin về dự án và các công việc thực hiện, chúng tôi bố trí gói bảo hiểm bao gồm các phấn bảo hiểm theo yêu cầu bắt buộc của luật định và các phần bảo hiểm thuần túy là tự nguyện để đảm bảo an toàn cho dự án về khía cạnh tài chính và trách nhiệm. Gói bảo hiểm có thể bao gồm các loại hình bảo hiểm sau:

  • Bảo hiểm tai nạn trong công việc hoặc tai nạn 24/24 cho công nhân tại làm việc tại công trình
  • Bảo hiểm cho máy móc & thiết bị của nhà thầu thi công
  • Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa vận chuyển đường biển và nội địa cho nguyên vật liệu, máy móc , thiết bị của dự án
  • Bảo hiểm tổn thất vật chất cho các hạng mục xây dựng và lắp đặt
  • Bảo hiểm cho trách nhiệm đối với  bên thứ ba phát sinh từ hoạt động của công trình
  • Bảo hiểm cho tổn thất tài chính do chậm trễ đưa vào hoạt động kinh doanh
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các dịch vụ chuyên nghiệp liên quan (thiết kế, tư vấn giám sát)
  • Bảo hiểm trách nhiệm ô nhiễm môi trường
  • Bảo hiểm về tài sản, gián đoạn kinh doanh và trách nhiệm công cộng cho giai đoạn vận hành
  • Bảo hiểm đổ vỡ máy móc thiết bị