Bảo hiểm hàng hóa xuyên suốt

Bảo hiểm hàng  hóa xuyên hình thành và phát triển trong thời gian gần đây và được coi là hợp đồng toàn bộ trong một, tức là bảo hiểm cho hàng hóa từ khi người được bảo hiểm có quyền  lợi đối với hàng  hóa cho đến  khi chuyển giao quyền  lợi này cho bên khác. Ví dụ, khi một doanh nghiệp mua hàng hóa về phân phối thì thời hạn bảo hiểm có thể bắt đầu  từ khi mua và vận chuyển, trong suốt quá trình lưu kho, gia công, lắp ráp,… và tiếp tục vận chuyển cho đến khi giao tận tay cho người mua hoặc nhà phân phối.

Chương trình bảo hiểm này sẽ giải quyết được các vần đề như khoảng trống có thể không được bảo hiểm giữa vận chuyển và lưu kho, chỉ cần bố trí một hợp đồng thay vì phải bố trí các hợp đồng riêng biệt như thông thường (vận chuyển hàng hải, vận chuyển nội địa, bảo hiểm hàng hóa trong kho), tránh được các sai sót trong khai báo giá trị bảo hiểm, phí bảo hiểm cạnh tranh hơn và tiết kiệm chi phí hành chính.

Với hiểu biết và kinh nghiệm trong loại hình bảo hiểm này, kết hợp với mối quan hệ với các công ty bảo hiểm uy tín trong nước và mạng lưới tái bảo hiểm toàn cầu, trên cơ sở thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp, chúng tôi xây dựng chương trình bảo hiểm phù hợp với hoạt động và rủi ro của doanh nghiệp và có phạm vi bảo hiểm, chi phí tốt và hỗ trợ bồi thường tốt nhất